Romerike Helsebygg

Foto: Bermingrud

Nybygg 20.000 m² med diverse leietakere og parkeringshus for 480 biler

Overlevert: 2010

Byggherre: Romerike Helsebygg AS

Kunde: Bermingrud Entreprenør AS

Type: Totalunderentreprise elektrotekniske anlegg