Mortensrud torg

Foto: Meinich Arkitekter

Nybygg 174 leiligheter. 7.000 m² handel og parkering


Overlevert: 2012-2016

Byggherre: Profièr

Kunde: Byggutvikling Øst AS

Type: Totalunderentreprise elektrotekniske anlegg