Sørenga D1a

Foto: Veidekke

Nybygg 26.800 m² bestående av 212 leiligheter, parkeringsanlegg og næringsarealer


Overlevert: 2016


Byggherre: D1a Utvikling AS (Veidekke Eiendom/ Reitan Eiendom)

Kunde: Veidekke Entreprenør AS

Type: Totalunderentreprise elektrotekniske anlegg